ارسال دو دستگاه هولولنز مایکروسافت به فضا در تاریخ ۳ دسامبر

hololens-in-spaceدر پاییز امسال دو دستگاه هولولنز به همراه سفینه فضایی به ایستگاه بین المللی فضایی ارسال می شوند. ناسا با بکار گیری این دستگاه واقعیت افزوده می تواند کارایی فضا نوردان در فضا را دو چندان نماید. همچنین در بخش مدیریت زمین نیز مهندسان می توانند تصاویر دقیق تر و ملموس تری از فضا داشته باشند.

ناسا و مایکروسافت در این پروژه همکاری های بسیاری انجام داده اند و امید است تا با همکاری این دو غول تکنولوژی، افق جدیدی در عمل هوا فضا پدید آید.

پاسخ دهید

تبلیغات
نرم افزار های کاربردی
تبلیغات
سرویس های مایکروسافت