دامنه جدید برای ویندوز ۱۰ موبایل به جای windowsphone.com

windowphoneهمان طور که می دانید نام گوشی های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز دیگر ویندوزفون نیست بلکه ویندوز موبایل است و برای همین منظور برای دست یابی به اطلاعات و برنامه های آن نیز دیگر از طریق دامنه www.windowsphone.com استفاده نمی شود. بلکه دامنه زیر مجموعه کل ویندوز برای آن با بخش phone قرار دارد.

در واقع تمامی دستگاه های با سیستم عامل ویندوز ۱۰ قابلیت یکسانی خواهند داشت و یک وب سایت بخش خدمات و استور اپلیکیشن آن را به عهده دارد. برای دست یابی به اطلاعات ویندوز موبایل از طریق آدرس زیر می توانید تجربه جدید در مورد مدیریت برنامه ها و مرور آنها داشته باشید.

www.microsoft.com/en-us/windows/phones

 

پاسخ دهید

تبلیغات
نرم افزار های کاربردی
تبلیغات
سرویس های مایکروسافت