چگونه از صفحه ی نمایش ویندوزفون عکس (Screenshot) بگیریم!؟

screenshot-button-combo-callout_InvariantCulture_Defaultبرای گرفتن به عکس و یا به طور دقیق تر اسکرین شات (Screenshot) از هر صفحه ای که بروی گوشی خود باز دارید کافیست به صورت همزمان دکمه ی زیاد کردن صدا را به همراه دکمه ی روشن کردن گوشی خود فشاردهید. این روش برای تمامی ویندوزفون ها اجرایی است.

بدین ترتیب عکس صفحه ای از گوشی که از آن اسکرین شات گرفته اید در قسمت Photos در بخش Screenshot قرار خواهد گرفت. امیدواریم از این میانبر پرکاربرد لذت ببرید!

One Response to چگونه از صفحه ی نمایش ویندوزفون عکس (Screenshot) بگیریم!؟

پاسخ دهید

تبلیغات
نرم افزار های کاربردی
تبلیغات
سرویس های مایکروسافت