درباره ما

برآنیم تا گامی نو برای استفاده بهینه تر از محصولات و خدمات شرکت مایکروسافت برداریم. با این امید گام در این راه گذاشته ایم، تا لذت زندگی هزاره سوم را همراه با تکنولوژی روز دنیا برای همه با آگاهی از توانمندی های تولیدات این شرکت به ارمغان آوریم.

تیم نویسندگان:

مانی ملکی زاده – LinkedIn -|- Instagram -|- Interior Design: Resume -|- FED: Resume

سرور قنبرزاده