Microsoft Hololens (هولولنز) کتاب ها و روزنامه ها را متحول می کند!

HololensMicrosoft Hololens می تواند برای مصارف گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد از جمله اینکه می تواند نگاه ما را به صفحات پرینت شده دگرگون کند. کمپانی مایکروسافت امروز موفق به کسب پتنت دیگری شد (این پتنت از طرحی برای وجود تصاویر متحرک در داخل کتاب و یا مجلات است زمانی که خواننده در هنگام خواندن از هولولنز استفاده کند). بدین صورت که شما می توانید با توجه به صفحه ای که مطالعه می کنید تصاویر متحرک مربوط به آن مطلب را مشاهده کنید.

اولین چیزی که با این ایده جدید به ذهن می رسد، فیلم هری پاتر است که در آن روزنامه های شهر دارای تصاویر متجرک از رویداد مورد نظر بودند که به گیرایی مطلب بسیار کمک می کند.

One Response to Microsoft Hololens (هولولنز) کتاب ها و روزنامه ها را متحول می کند!

پاسخ دهید

تبلیغات
نرم افزار های کاربردی
تبلیغات
سرویس های مایکروسافت