گزینه های مناسب بازار موبایل جهان در ابتدای سال ۲۰۲۰ برای جایگزینی ویندوزفون

به روزهای پایانی سال ۲۰۱۹ رسیدیم و چیزی به آغاز سال ۲۰۲۰ نمانده است، با توجه به اینکه سیستم عامل ویندوز ۱۰ موبایل به پایان راه خود رسید و به علت عدم حمایت برنامه نویسان و ایجاد فاصله نرم افزاری، با شایستگی تمام از دور رقابت خارج شد، بر آن شدیم تا مقاله ای در خصوص جایگزین های مناسب برای …