نسخه آزمایشی اپلیکیشن Facebook برای کاربران ویندوز ۱۰ منتشر شد.