مایکروسافت اولین مجری AI هواشناسی جهان را بروی شبکه زنده فرستاد!

امروز برای اولین بار در جهان به جای انسان کامپیوتری با هوش مصنوعی قدرتمند و صدایی کاملا شبیه انسان مجری برنامه هوا شناسی پر جمعیت ترین گشور جهان بود! امروز XiaoIce مجری بخش هواشناسی شبکه تلویزیونی چین بود. XiaoIce در واقع پروژه کرتانا به زبان چینی بود که ابتدا با نام ترینی دستیار هواشناسی برنامه صبحگاهی تلویزیون چین بود. ولی …