برچسب:  <span>degree 94</span>

بازی فکری فوق العاده جذاب ۹۴Degrees برای ویندوزفون منتشر شد.

بازی فکری جذاب ۹۴ درجه (۹۴Degrees) برای ویندوزفون منتشر شد. این بازی پر طرفدار بدین صورت است که با طرح سئوالی از شما می خواهد که بروی تصویر ضربه بزنید و با اشاره به اینکه آیا نزدیک شده اید (داغ) و یا دور شده اید (سرد) به شما کمک می کند که به پاسخ آن پرسش دست یابید. طراحی گرافیکی …