برچسب: Skype در آخرین نسخه خود از emoticon جدید معروف به Mojis پشتیبانی می کند