برچسب:  <span>Windows Cloud</span>

Windows 10 آخرین نسخه عددی ویندوز خواهد بود!

در آخرین کنفرانس مایکروسافت یکی از توسعه دهندگان مایکروسافت یعنی Jerry Nixon اعلام کرد که ویندوز ۱۰ آخرین نسخه ویندوز خواهد بود و منظور او از این موضوع این نیست که بعد ویندوز ۱۰ دیگر ویندوز منتشر نمی شود، بلکه ویندوز بدون حالت یک ورژن عددی و به صورت یک سرویس ارایه خواهد شد. در واقع این بدان معنا است که ویندوز …