برچسب: windows insider

نه کند، نه سریع، این انتشار است. حلقه جدید اینسایدر با نام پیش نمایش انتشار!

دقایقی پیش بیلد جدید ویندوز ۱۰ موبایل با شماره ۱۰۵۸۶٫۱۰۷ برای اینسایدرهای حلقه Fast (سریع) منتشر شد. چنانچه با برنامه اینسایدر مایکروسافت آشنایی داشته باشید باید بگوییم اینسایدر افرادی هستند…