برچسب: windowsphone.ir

تغییرات ویندوز ۱۰ بیلد ۱۰۰۵۶

ویندوز ۱۰ بیلد ۱۰۰۵۶ نسخه منتشر نشده ویندوز ۱۰ است که تغییراتی زیادی را بروی نسخه ی پی سی خود داشته است. از جمله این تغییرات شیشه شدن نوار ابزار…