برچسب: نسخه جدید LINE با قابلیت چت با ۲۰۰ نفر به صورت همزمان