مرکز اخبار و آموزش کاربری کلیه محصولات و سرویس های مایکروسافت
 
اضافه شدن قابلیت ConnectPC و Scan به نسخه جدید SHAREit