نسخه نهایی Facebook و Messenger برای ویندوز ۱۰ منتشر شد.