نحوه خرید برنامه های پولی در ویندوزفون و یا ویندوز و حتی ایکس باکس.