اپلیکیشن PWA توییتر با آپدیت جدید سمت سرور خود مجهز به سرویس مترجم شد.