بزودی می توانید به کمک انگشتر بایومتریک، وارد سیستم ویندوز ۱۰ خود شوید!